Thứ Hai, Ngày 18/11/2013:
01 giờ 00 :  

C trngCác trường lên tập văn nghệ chào mừng ngày 20/11/2013

Thứ Hai, Ngày 04/11/2013:
08 giờ 00 :  

Ng 04/11/2013Ngày 04/11/2013 kiểm tra xã Đồng Tiến

Ngày 05/11/2013 kiểm tra xã Thanh Lân

Thứ Năm, Ngày 20/12/2012:
14 giờ 01 :  

Theo lịch thì chiều nay chúng ta sẽ họp nhóm, tuy nhiên công việc vẫn đang tiến triển và chưa có vấn đề gì khúc mắc cần gặp nhau bàn bạc. Do đó mình sẽ lùi lại đến chiều tối thứ 2 tuần sau (ngày 26/11/2012) họp để khi đó công việc của chúng ta cũng đã thực hiện được nhiều hơn, mọi người cố gắng đẩy nhanh đển đến hôm tới họp sẽ chốt được nhiều vấn đề.

Thanks,

Minh Hiếu,

 

Hôm nay: Thứ Bảy - 25/05/02024
Hiện không có dữ liệu!