Giới thiệu về nhà trường 

+ Mật khẩu: tên trường. vd: c1coto

 Đang nhập file hướng dẫn: Quangninh.edu.vn/hd.doc

 

Muốn sửa menu ngang: trang chủ….

B1: đăng nhập quản trị

B2: nhấp chuột vào nút hành động ở phía dưới cùng bên tay trái

B3: chọn quản trị site/

           quản lý trang web(phần này rất quan trọng đặc biệt ko được sai phải cẩn thận)

 nhấp chuột vào nút + đầu trang coto.edu…

Đặc biệt: quản trị hệ thống, qtri site,