Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

THAM LUẬN

Một số giải pháp quản lý nhằm khai thác có hiệu quả để xây dựng

cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn quốc gia đáp ứng yêu cầu

đổi mới phương pháp dạy học

Kính thưa: Các đồng chí Lãnh đạo !

Các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể hội nghị.

Về dự buổi tổng kết hôm nay tôi hoàn toàn nhất trí với bản báo cáo tổng kết và phương hướng năm học 2013-2014 của đồng chí Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo. Được sự phân công của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cô Tô trường Tiểu học Đồng Tiến tham luận về "Một số giải pháp quản lý nhằm khai thác có hiệu quả để xây dựng cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn quốc gia đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học”. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt tập thể sư phạm thầy giáo, cô giáo, cán bộ, viên chức và học sinh của Trường tiểu học Đồng Tiến kính chúc các đ/c lãnh đạo, quí vị đại biểu và các bạn đồng nghiệp về tham dự hội nghị tổng kết hôm nay, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

Kính thưa hội nghị !

Công tác quản lý và sử dụng cơ sở vật chất - thiết bị dạy học trong các trường phổ thông nói chung và trường tiểu học nói riêng hiện đang là một trong những vấn đề được lãnh đạo ngành Giáo dục - Đào tạo rất quan tâm. Trong giai đoạn hiện nay, xu thế đổi mới phương pháp dạy