Giới thiệu về nhà trường 
Trường Tiểu học Thanh Lân được thành lập ngày 01 tháng 12 năm 2008 trên cơ sở tách ra từ trường PTCS Thanh Lân xã Thanh lân huyện Cô Tô tỉnh Quảng Ninh