Untitled [2] 

Ông Đỗ Văn Quang - Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Cô Tô phát biểu chỉ đạo hội nghị chuyên đề.