Hội thi dinh dưỡng của bé

Ngày 07/4/2017, trường mầm non Thanh lân tổ chức Hội thi dinh dưỡng của bé năm học 2016- 2017. Tham gia Hội thi có 06 nhóm lớp với thành phần là giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Hội thi nhằm giúp nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mầm non trong nhà trường. Hội thi chọn ra đội xuất sắc để tham gia Hội thi cấp huyện được tổ chức vào cuối tháng 4/2017.

                             Phần dự thi trả lời, ứng xử tình huống

                                   Cô và bé tham gia chế biến món ăn