Hội nghị Tổng kết cuộc thi Khoa học kỹ thuật, cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2016-2017

 Ngày 10/4/2017 tại trường THCS thị trấn, Phòng GD&ĐT huyện Cô Tô tổ chức Hội nghị Tổng kết cuộc thi Khoa học kỹ thuật, cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2016-2017. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Đỗ Văn Quang - Phó Trưởng phòng GD&ĐT. 

Với mục đích khuyến khích học sinh NCKH, sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn, tạo cơ hội để học sinh giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT. Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực tiễn dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành"; góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.Thông qua Cuộc thi, học sinh biết vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng vận dụng tổng hợp, khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh. Mặt khác nhằm khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn, góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tăng cường hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học, tăng cường khả năng dạy học tích hợp liên môn, dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học; tăng cường khả năng tự bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên đáp ứng được yêu cầu của tiến trình đổi mới dạy học.

Mặc dù đây là lần đầu tiên tham gia dự thi cấp tỉnh nhưng đã đạt 07 giải gồm: 01 giải Nhì; 02 giải Ba; 04 giải khuyến khích và được Sở GD&ĐT tặng giầy khen cho Phòng GD&ĐT đã đạt thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, tham gia cuộc thi.

Hội nghị cũng đã đánh giá ưu điểm đã đạt được, những tồn tại hạn chế cần rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp thực hiện cho các năm học tiếp theo. Cũng tại Hội nghị, Phòng GD&ĐT đã khen thưởng, cấp giấy chứng nhận cho các thầy cô giáo, các em học sinh đạt giải tại cuộc thi cấp huyện, cấp tỉnh.

   Em Mai Thị Huyền Trang - HS lớp 9A trường THCS thị trấn đạt giải Nhì cấp tỉnh phát biểu tham luận tại Hội nghị

Thầy Bùi Đức Tiến - GV trường THCS Đồng Tiến đạt giải Ba cấp tỉnh phát biểu tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Đỗ Văn Quang - Phó Trưởng phòng GD&ĐT trao thưởng cho các thầy cô giáo, các em học sinh đạt giải và phát biểu tại Hội nghị.